Shortcut to the NerveCenter ValoszinusegSzamitas

| RecentChanges | FrontPage |
Update [2007-06-09]


Egy kis valség elmélet + feladatok : http://nyf.beckground.hu/incoming/rkulcsar/valszam.pdf

Orai jegyzetem (dbeck): http://nyf.beckground.hu/incoming/valszam/valszam-dbeck-orai.pdf

Matematikai kézikönyvbõl csemege: http://nyf.beckground.hu/incoming/valszam/valszam-kezikonyv.pdf

  • Feladatsor by Koko

Valószínûségszámítás elsõ próba.

4 számolós 1 elméleti kérdés (a, b résszel). 5*10 pont Ha minden igaz 40% elégséges.

1. 20db 40 W-os és 30db 60 W-os égõbõl kiveszünk 4-et anélkül, hogy visszatennénk. Mennyi annak a valószínûsége, hogy legalább az egyik 60 W-os?

2. Egy vizsgán az A szakos hallgatók 60%-a, a B szakos hallgatók 80%-a szerepel sikeresen. Az A szakosak, az össz hallgatók 15%-át teszik ki. Mennyi a valószínûsége, hogy találomra kiválasztott hallgató sikeresen vizsgázott?

3. Egy bódé napi 8 órát van nyitva. Egy nap 120 vásárlója volt. Mennyi a valószínûsége, hogy két vásárlás között több mint 5 perc telt el?

4. Hányszor kell egy nem feltétlenül szabályos érmét feldobni, hogy a fejek számának relatív gyakorisága legalább 0.95 valószínûséggel 0.1- nél kevesebbel térjen el a valószínûségtõl?

5. a, Valószínûségre vonatkozó tulajdonságok. b. Írja le a Poisson eloszlású valószínûségi változó eloszlását. Milyen jellegû példákon alkalmazható ez az eloszlás?

  • 2. vizsga (2006.05.26.):

1. Egy vendéglõ egyik asztalánál 9 vendég ül. Összesen rendelnek 3 üveg sört, 4 süteményt és 2 kávét (minden vendég csak 1 ételt vagy italt rendel). Pincérünk emlékszik arra, hogy mibõl mennyit kell hoznia, de teljesen elfelejtette, hogy kinek mit kell adnia. Találomra szétosztja amit hozott. Mennyi annak a valószínûsége, hogy mindenki azt kapja amit rendelt?

2. (0,1) intervallumra véletlenszerûen elhelyezünk két pontot. Mennyi annak a valószínûsége, hogy a két érték összege kisebb mint 1/4.

3. Egy valószínûségi változó függvénye f(x)={ax^2 ha 0<x<2; és 0 egyébként; Határozza meg az "a" értékét, és annaka valószíûségét, hogy a valószínûségi változó abszolút értéke kisebb mint 1/6.

4. Egy újságos stand napi 8 órán keresztül tart nyitva, és egy nyári napon 120 vevõje volt. Mennyi a valószínûsége, hogy az elsõ órában pontosan 10 vevõ volt?

5. a, Mondja ki Bayes tételét, és mire alkalmazható? b, Írja le az exponenciális eloszlás sûrûségfüggvényét, eloszlásfüggvényét, várható értékét, és szórását. Milyen jellegû példákon alkalmazható ez az eloszlás?

  • 3. vizsga (2006.06.02.):

1. Hányféleképpen ültethetünk le egy padra 7 férfi és 5 nõ közül 5 embert, úgy hogy azonos nemû ne kerüljön egymás mellé?

2. Két urnában golyók vanak. Az elsõben 5 fehér + 4 piros, a másodikban 7 fehér + 5 piros. Az egyik urnából kiveszünk 2 golyót, feltételezve, hogy a 2 urna közûl egyenlõ valószínûséggel választhatunk. Mennyi a valószínûsége, hogy az egyik golyó fehér?

3. Tamás és András pénzérmével játszik. Tamás kétszer dob, ezután András egyszer. Ha Tamás több fejet dob, mint András, akkor kap tõle 100Ft-ot, ha kevesebbet, akkor fizet neki 300Ft-ot. Legyen "E" (kszi) Tamás játék utáni mérlege. Adja meg "E" eloszlásfüggvényt, várható értékét és szórását!

4. Valamely gép 15mm átmérõlyû alkatrészeket gyárt 0.5mm szórással. Mennyi a valószínûsége, hogy a gép a névleges érték 5%-nál nagyobb eltérésû alkatrészt gyárt? ( &#934;(0.5)=0.6915 &#934;(1)=0.8413 &#934;(1.5)=0.9332 &#934;(2)=0.9772) &#934; = görög nagy fi betû

5. a, Mikor mondjuk, hogy két esemény független? Mennyivel egyenlõ két független pozitív valószínûségi esemény egyikének a másikra vonatkoztatott feltételes valószínûsége? b, Mikor mondjuk, hogy egy valószínûségi változó folytonos eloszlású? Hogyan számítható ki várható értékét és szórását?

Vissza: [NegyedikFelevTargyak][LaPm][FrontPage]

 EditPageRegexSearch: