Shortcut to the NerveCenter KombinatorikaGrafelemelet

| RecentChanges | FrontPage |
Elsõ óra: 2005-02-25

 • A kiadott anyagok és tájékoztató beszkennelve ( http://nyf.beckground.hu/incoming/kombinatorika/ )
 • Matek tanszék linkje ( http://zeus.nyf.hu/~mattan/ )
 • Az incoming/kombinatorika alá feltettem a megadott kombfel.pdf fájlt ami a tananyaghoz tartozó feladatokat tartalmazza
 • További lényeges infók: elsõ órán kombinatorikát vettünk, a második és harmadik alkalom gráfelmélet lesz. Vizsgaidõszakban lesz irásbeli vizsgaalkalom.
 • dbeck jegyzet az incoming alatt

Második óra: 2005-04-29

 • Teljes indukció
 • Hamis bizonyítás
 • Bernoulli egyenlõtlenség
 • Oszthatóság
 • Gráfok:
  • Hamilton kör
  • Hamilton út
  • Dirac tétel
  • Izomorf gráfok
  • Kuratowski tétel
  • Négyszínsejtés
  • Kuratowski szám
  • Euler féle poliédertétel
  • Alternáló utak módszere

Vizsga: 2005-05-21

Témák (a tájékoztató CD alapján)

Kombinatorikai alapfogalmak. Binomiális és polinomiális tétel. Alapvetõ összeszámlálási eljárások (rekurzió, skatulyaelv, szita formula). Gráfelméleti alapfogalmak. Gráfok tulajdonságai. Ramsey-számok. Euler vonal és Hamilton kör. Gráfok síkbelisége és színezése. Páros gráfok, Kõnig tétel, Kõnig-Hall tétel. Turán tétel és gráf. A magyar módszer.

Ajánlott irodalom (a tájékoztató CD alapján)

 • Andrásfai B.: Ismerkedés a gráfelmélettel (Tankönyvkiadó, 1985)
 • Filep L.: A tudományok királynõje (A matematika fejlõdése.) (Typotex, 1997)
 • Hetyei G.: Kombinatorika és gráfelmélet (Polygon, 1998)
 • I. Tomescu: Kombinatorika és alkalmazásai (Mûszaki, 1978)
 • N.J. Vilenkin: Kombinatorika (Mûszaki, 1987)

Vissza: LaPm
 EditPageKombinatorika és Gráfelmélet RegexSearch: