Shortcut to the NerveCenter DiszkretMatekSzigorlatiTetelek

| RecentChanges | FrontPage |
 • 1, Halmazok, relációk, függvények
 • 2, Mûveletek, tulajdonságaik, algebrai struktúra
 • 3, A természetes és az egész számok
 • 4, A racionális és a valós számok
 • 5, A komplex számok
 • 6, Oszthatóság az egész számok körében
 • 7, Lineáris kétismeretlenes diofantoszi egyenlet, modulo m kongruencia, lineáris egyismeretlenes kongruencia egyenlet
 • 8, Számrendszerek, racionális számok tizedes tört alakja
 • 9, Az egyhatározatlanú polinom gyûrû
 • 10, A szabadvektorok, belsõ-, vektoriális-, vegyesszorzás, térelemek
 • 11, Vektorterek, bázis, dimenzió, altér, véges testek
 • 12, Mátrixok, mûveletek mátrixokkal
 • 13, Kvadratikus mátrixok determinánsa, a determináns kiszámíthatósága
 • 14, Lineáris egyenletrendszerek, megoldásuk
 • 15, Mátrix rangja, kvadratikus mátrixok invertálhatósága
 • 16, Lineáris leképezések, mátrix elõállítása, bázistranszformációk

Vissza: [MatematikaSzigorlat][LaPm][FrontPage]
 EditPageRegexSearch: